millimega fokuserar på Seglets facebook-kommunikation. Ett uppdrag som genererar många roliga möten.
millimega sköter om Seglets facebook-sida.