TBiS – Tekniskt Basår i Samverkan, ett samarbete i Gävleborgs län som underlättar för fler att gå en teknisk utbildning. Vi har under hösten 2016 tagit fram affischer, foldrar, visitkort och roll ups. Roligt!

Molekyl, illustration av millimega